Avtomatizacija delovnega naloga

Primer dobre prakse

Avtomatizacija priprave delovnega naloga (MS Excel)

MS Excel je precej močnejše orodje, kot bi si kdorkoli lahko mislil. Uporaba macrojev vam lahko neverjetno olajša delo oz. informatizira vaš postopek. Tako imenovani makro lahko posnamemo, Excel pa dovoljuje tudi, da vnesemo svojo kodo. Slednje sicer zahteva nekaj programerskih znanj, a po drugi strani, vam to lahko v hipu naredi zunanji izvajalec.

Problem: Priprava delovnih nalogov nam vzame preveč časa

Delovni nalogi so običajno dnevno delo vodje proizvodnje, vodje obrata ali tudi direktorja. Večkrat se spopadamo z izzivom kako spraviti postopek odpiranja delovnega naloga (v nadaljevanju DN) v čim ožji časovni interval.

Primer iz podjetja, kjer sem uvajal ISO 9001:

Podjetje, ki izhaja iz enega od obratov bivše Iskre, od koder je tudi prevzelo postopke in načine izvajanja procesov (planiranje, izdaja delovnih nalogov, izvedba aktivnosti,…). Delovnih nalogov v obliki samostojnega obrazca ne uporabljajo. Vodja proizvodnje na samo risbo izdelka zapiše delovne postopke po katerih se izvede proizvodnja. Problem takšnega načina je sledeč:

 • ne omogoča najboljše sledljivosti,
 • ne omogoča najboljšega nadzora nad proizvodnjo (status izdelka, število izdelanih kosov,…),
 • ni zapisa o izvedbi kontrole kakovosti,
 • v primeru sprememb nastopi težava glede veljavnosti verzije.

Pri uvajanju ISO 9001 je bilo potrebno v sistem zajeti vse zgoraj navedeno. Idej kako rešiti izziv je bilo več, vendar nobena od njih ni bila učinkovita z vidika porabe časa za pripravo delovnega naloga. Najbolj ugodna rešitev je bila priprava Excel dokumenta z nekaj programske kode za avtomatizacijo postopka.

Delovanje avtomatiziranega delovnega naloga v Excelu

 • uporabnik odpre dokument
Slika 1: Delovni nalog – prva stran

Vodja vnese potrebne podatke, glede na risbo izdelka in sicer:

 • kodo izdelka
 • material
 • število naročenih kosov
 • naniza potrebne operacije
 • zavede ali gre izdelek na površinsko obdelavo
 • morebitne opombe

 

 • avtomatiziran izpis DN

Ob kliku na gumb IZPIŠI Delovni nalog, se zgodi sledeče:

 • če je v mapi samo ena risba jo program avtomatsko prilepi v delovni nalog,
 • če je v mapi več risb ali nobene, program odpre okno, kjer uporabnik lahko izbere pripadajočo risbo izdelka. Izbrana risba se avtomatsko pretvori in doda v delovni nalog (naredi se postavitev glede na velikost slike in orientacijo), doda številko DN (zaporedna številka iz skupne evidence) in odpre okno za izpis (print preview). Vodja lahko na hitro preveri, če je postavitev OK, nato natisne DN.

 

Izvedba kontrole postopkov

V avtomatiziran obrazec je možno na preprost in hiter način dodati tudi plan kontrole oz. kontrolne točke, po katerih se izvaja kontrola kakovosti tekom proizvodnje. V kolikor podjetje za sledljivost proizvodov tekom proizvodnje uporablja centralni šifrant, se šifra izdelka lahko avtomatsko prenese iz skupnega šifranta (ki je lahko v drugem programu, excelu, bazi,…)

 

Zaključne ugotovitve

Izdelavo avtomatiziranega excel obrazca za delovni nalog smo vključili v projekt vpeljave ISO 9001 v tem podjetju. Svetovalec je za postavitev in pripravo kode potreboval 2 dneva. Z le nekaj kreativnosti in vključevanja možnosti, ki jih ponujajo sodobne tehnologije je lahko ISO v vašem podjetju učinkovitejši in prijazen uporabnikom. Svetujemo vam, da pregledate kje in na kakšen način lahko določene ročne aktivnosti avtomatizirate in si s tem olajšate vsakdanje delo.

Leave a Reply